Вимоги до самопідготовки - Програми „ Здоров ’ я нації на 2002 2011 роки Матеріали семінару для вихователів груп...

^ Вимоги до самопідготовки
Самопідготовка — обов'язкове заняття дітей у групі продовженого дня. На ньому виконуються тільки домашнє завдання. У процесі роботи здійснюється закріплення знань, умінь і навичок на практиці. Для результативності самопідготовки вихователь встановлює певний порядок, якого обов'язково дотримуються всі вихованці. Нормальний хід самопідготовки можливий при виконанні організаційно-дисциплінарних, гігієнічних, дидактичних та виховних вимог. До організаційно-дисциплінарних вимог належать:

 1. Обов'язковість щоденної самопідготовки.

 2. Економний розподіл часу, відведеного на заняття.

 3. Забезпечення порядку на робочому місті. Наявність всіх необхідних для занять підручників і приладдя.

 4. Обов'язкове дотримання кожним учнем правил дозволу та заборони.

Правила заборони. Не можна:

Вихователь групи продовженого дня, керуючись цими вимогами під час самопідготовки, зможе підтримувати порядок самостійної роботи та впливати на її результат.

Вихователь — не вчитель, а самопідготовка — не урок. Тому вихователь використовує інші заходи впливу на учнів. Вони носять гуманний характер.

Для переконання школярів у корисності самопідготовки, вихователь використовує пояснення, прохання, поради, умовляння. Під час самопідготовки доцільно використовувати методи привчання, випробування. Вихователь впливає на дитину різними засобами піклування, захисту, допомоги. Він повинен заспокоїти, підбадьорити учня в разі невдачі.

Великий виховний ефект дає використання засобів заохочення: довіра, підбадьорення, схвалення, натхнення, похвала. Але вихователь має бути дуже обережним щодо засобів покарання, користуючись лише зауваженнями, засудженнями, недовірою, обмеженнями. Доречною була б відмова від засобів нав'язування, повчання, нотацій, які, на жаль, ще притаманні вихователям групи продовженого дня.
^ Показники результативності самопідготовки
Кожен вихователь завжди зможе перевірити, чи правильно він керує самопідготовкою молодших школярів і які результати його виховної діяльності. Для цього вихователь постійно спостерігає за такими показниками: інформованість, дисциплінованість, організованість, активність своєї групи на самопідготовці.

Інформованість дітей відбивається в умінні:

 1. Швидко знайти в щоденнику домашнє завдання.

 2. Відповідне знаходження його в підручнику.

 3. Учень знає, як виконувати домашнє завдання, де необхідно шукати довідку при труднощах.

 4. Він діє відповідно інструкції.

 5. Дотримується послідовності дій.

 6. Не звертається за поясненням до вихователя та товаришів.

 7. Не потребує сторонньої допомоги.

 8. Уміло користується посібниками, приладдям.

 9. Швидко усуває помилки, які з'являються у процесі роботи.

 10. Виявляє впевненість у правильності виконання завдання.

Дисциплінованість виявляється у вчинках дітей:

 1. Всі учні з'являються на самопідготовку вчасно, без запізнень.

 2. Працюють самостійно.

 3. Дотримуються тиші та порядку.

 4. Без дозволу вихователя не пересідають на інше місце.

 5. Без потреби не звертаються до вихователя.

 6. Стежать за поставою під час роботи.

 7. Дотримуються чистоти та порядку на своєму робочому місці.

 8. Стежать за охайністю одягу, зачіски, рук.

 9. Дотримуються правил шанобливого та уважного ставлення до вихователя.

 10. Товаришують з одногрупниками.

 11. Бережно ставляться до шкільного майна, своїх речей та речей товаришів.

Організованість групи наочно відбивається в діяльності вихованців:

 1. Усе підготовлено до виконання домашніх завдань.

 2. На робочому місці немає нічого зайвого.

 3. Економне використовує час на окремі етапи виконання завдання.

 4. Чітко планує індивідуальну роботу.

 5. Швидко та позитивно реагує на вказівки вихователя.

 6. Уміло усуває зовнішні перешкоди.

 7. Правильно розуміє вимоги самопідготовки.

 8. Дотримується організаційного порядку самопідготовки.

 9. Вимагає організованості своїх товаришів.

Про активність дітей під час самопідготовки можна робити висновок коли:

 1. Старанно і в темпі працюють над завданням.

 2. Охайно і ґрунтовно виконують всі дії згідно з завданнями.

 3. Встигають все зробити вчасно.

 4. Встигають провести перевірку своєї роботи.

 5. За своїм бажанням використовують довідковий матеріал.

 6. Діють самостійно без сторонньої допомоги.

 7. Допомагають товаришам, консультуючи їх.

 8. Беруть участь у взаємоперевірці виконаної роботи.

 9. Знаходять допущені помилки і пояснюють їх.

 10. Допомагають вихователеві у з'ясуванні завдань, в організації взаємодопомоги та взаємоконтролю.

Маючи уявлення про ці показники, вихователь певною мірою може виправити і покращити керування самопідготовкою та контроль за виконанням завдань.

7264088815302717.html
7264195296521319.html
7264344014749187.html
7264431848500248.html
7264539857278735.html